Smart City

Een mooie definitie van Smart City is door ISO opgesteld:

A ‘smart city’ is one that…

… dramatically increases the pace at which it improves its social economic and environmental (sustainability) outcomes, responding to challenges such as climate change, rapid population growth, and political and economic instability

… by fundamentally improving how it engages society, how it applies collaborative leadership methods, how it works across disciplines and city systems, and how it uses data information and modern technologies

…in order to provide better services and quality of life to those in and involved with the city (residents, businesses, visitors), now and for the foreseeable future, without unfair disadvantage of others or degradation of the natural environment.

EU Initiatief

Als Smart Data City hebben we ons aangemeld bij de Smart Cities and Communities innovation hub van de EU. Zij hebben ons gevraagd deel te nemen aan het Action Cluster ‘City Platforms’ en dat doen we met plezier.

Nederlandse initiatieven

Ook in Nederland staat het idee van Smart City in de belangstelling. De Digitale Steden Agenda besteedt aandacht aan ‘De Bedrijvige stad’ en ‘Open Data’. TNO heeft vele toepassingen die te gebruiken zijn in een Smart City. En ook ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu juichen de private ontwikkelingen toe.

VNG voorzitter Annemarie Jorritsma (2015) is sterk betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van Smart Cities. Zo is zij vanuit de EU de voortrekker van de Humble Lamppost en is haar passie in de onderstaande video duidelijk te zien. In deze video veel voorbeelden uit de door ons geproduceerde SBS6 serie over Smart Cities. De volledige opnames die voor de TV uitzendingen zijn gemaakt staan bij Smart City voorbeelden.

Smart Data City als innovatief concept

Smart Data City is een coalitie die investeert in het verbeteren van de stad met kennis van technologie, gebruikerservaring en interactie gecombineerd met verandermanagement, werkend op het snijvlak van de digitale en fysieke wereld.

We vragen in alle gesprekken of men vergelijkbare projecten als Smart Data City kent. Mocht u een goed voorbeeld hebben dan stellen we het zeer op prijs als u met ons via dit formulier contact opneemt.

Deze site is een informatiebron voor Smart City ontwikkelingen

Een binnenstad kent vele stakeholders elk met een eigen informatiebehoeftes over de actuele status van de stad. Een toerist zoekt informatie voor het bezoek zoals een vrije parkeerplek en de route naar de bezienswaardigheden, een retailer wil weten hoeveel klanten er die dag te verwachten zijn, een gemeente wil CO2 reductie, etc. Op het eerste gezicht uiteenlopende informatiebehoeftes.

Om deze behoefte aan informatie te bevredigen, is een stakeholder genoodzaakt vele bronnen apart te raadplegen zonder dat er een relatie tussen die bronnen wordt gelegd. Door data uit de openbare ruimte van een stad te koppelen en te analyseren, ontstaat er informatie waarmee nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden.

Smart Data City is een netwerkorganisatie die investeert in het verbeteren van de stad met kennis van technologie, gebruikerservaring en interactie gecombineerd met verandermanagement, werkend op het snijvlak van de digitale en fysieke wereld.

Het doel van het Smart Data City is om in één keer alle relevante informatie beschikbaar te maken voor informatiebehoeftes van elke stakeholder op elk moment. Naast de technische innovatie is er aandacht voor sociale- en procesinnovatie om de mogelijkheden van data uit een stad optimaal te benutten.

Laatste Nieuws