Smart logistics

”Last mile” deliveries generally contribute to problems such as pollution, noise, congestion and unsafe environments within cities. However, if distribution vehicles would be used more efficiently, it should theoretically be possible to reduce the amount of vehicles in city centres. The main goal of logistics operators is customers’ satisfaction, through quick and on-time deliveries, at a low cost. The cost is mainly influenced by fuel and time consumption. To maximize vehicles efficiency, through better coordination, goods consolidation and route optimisation, access to detailed, accurate and real-time information is crucial. Better resource utilization also implies lower operation costs and improved profit margins for transport operators.

In essence, the services in this scenario aim to:

  • Reduce congestion, noise and environmental pollution caused by urban transportation
  • Enhance the end-customer quality of service through transport flexibility and adaptability
  • Improve the competitiveness and profitability of cargo owners, transporters, 3PL, cargo receivers, etc, through enhanced efficiency
  • Enhance the mobility and quality of life for urban dwellers and society

Deze site is een informatiebron voor Smart City ontwikkelingen

Een binnenstad kent vele stakeholders elk met een eigen informatiebehoeftes over de actuele status van de stad. Een toerist zoekt informatie voor het bezoek zoals een vrije parkeerplek en de route naar de bezienswaardigheden, een retailer wil weten hoeveel klanten er die dag te verwachten zijn, een gemeente wil CO2 reductie, etc. Op het eerste gezicht uiteenlopende informatiebehoeftes.

Om deze behoefte aan informatie te bevredigen, is een stakeholder genoodzaakt vele bronnen apart te raadplegen zonder dat er een relatie tussen die bronnen wordt gelegd. Door data uit de openbare ruimte van een stad te koppelen en te analyseren, ontstaat er informatie waarmee nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden.

Smart Data City is een netwerkorganisatie die investeert in het verbeteren van de stad met kennis van technologie, gebruikerservaring en interactie gecombineerd met verandermanagement, werkend op het snijvlak van de digitale en fysieke wereld.

Het doel van het Smart Data City is om in één keer alle relevante informatie beschikbaar te maken voor informatiebehoeftes van elke stakeholder op elk moment. Naast de technische innovatie is er aandacht voor sociale- en procesinnovatie om de mogelijkheden van data uit een stad optimaal te benutten.

Laatste Nieuws